Γενικά για το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε. ΓΣΕΕ)

Νέο Πρόγραμμα

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας προανήγγειλε τη δράση με τίτλο «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών». Στόχος του προγράμματος είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτηση τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.....

Δείτε περισσότερα...

 

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.Ε. ΓΣΕΕ) ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1990 και είναι εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αποτελεί εξέλιξη του ΚΕΜΕΤΕ (Κέντρο Έρευνας, Μελετών, Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης) και της Γραμματείας Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Σ.Ε.Ε.

Το περιβάλλον μέσα από το οποίο πρόβαλλε η ανάγκη σύστασης του ΙΝΕ χαρακτηριζόταν από την αναγκαιότητα και τη αδιαμφισβήτητη σημασία της επαγγελματικής κατάρτισης, της δια βίου εκπαίδευσης και της συνεχούς επιμόρφωσης και από την εντυπωσιακή ανάπτυξη της ζήτησης και προσφοράς στον τομέα της κατάρτισης ενηλίκων την δεκαετία του 90. Επιπλέον, η ένταση εισόδου και χρήσης νέων τεχνολογιών, η αύξηση της ανεργίας σε συνδυασμό με την ανάγκη γνώσης της παραγωγικής διαδικασίας και των αλλαγών που συντελούνται, σε ένα περιβάλλον όξυνσης του ανταγωνισμού στην παγκόσμια οικονομία, η διεύρυνση των χρηματοδοτήσεων από εθνικές και κοινοτικές πηγές, για την εκπαίδευση ενηλίκων, συνέβαλαν στην ανάπτυξη του τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης.

Αυτές οι συνθήκες αξιολογήθηκαν από τα Ελληνικά συνδικάτα, φορείς ενεργοί, που συμμετέχουν υπεύθυνα στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, και δεν μπορούσαν να αγνοήσουν το σημαντικό αυτό πεδίο παρέμβασης. Έτσι, μέσα από το γόνιμο προβληματισμό στο εσωτερικό των Συνδικάτων, γεννήθηκε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.

Οι στόχοι του ΙΝΕ συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 • Στην έρευνα, τη μελέτη και την τεκμηρίωση θεμάτων που ενδιαφέρουν τη Γ.Σ.Ε.Ε., τις συνδικαλιστικές οργανώσεις μέλη της και τους εργαζόμενους
 • Στο σχεδιασμό, υλοποίηση και ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και το συντονισμό και στήριξη των αντίστοιχων ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις οργανώσεις μέλη της Γ.Σ.Ε.Ε.
 • Στην ανάπτυξη συστήματος συνδικαλιστικής εκπαίδευσης - επιμόρφωσης.

Γενικά για το ΚΕΚ του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΚΕΚ ΙΝ.Ε. ΓΣΕΕ)

Η δημιουργία του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ - ΙΝΕ ΓΣΕΕ) το Δεκέμβριο του 1995 αποσκοπούσε στο να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο στην υπηρεσία της Γ.Σ.Ε.Ε και του Συνδικαλιστικού κινήματος, συμβάλλοντας:

 • Στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω του σχεδιασμού, υλοποίησης και ανάπτυξης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και το συντονισμό και στήριξη των αντίστοιχων ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις οργανώσεις μέλη της Γ.Σ.Ε.Ε.
 • Στην επιστημονική τεκμηρίωση μέσω ερευνών και μελετών των θέσεων της Γ.Σ.Ε.Ε όχι μόνο στα θέματα θεσμικού ή διαρθρωτικού χαρακτήρα αλλά και σε θέματα συγκυρίας ή τρέχουσας οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.
 • Στην ανάπτυξη συνδικαλιστικής εκπαίδευσης -επιμόρφωσης για την καλύτερη ανταπόκρισή τους στα νέα δεδομένα και κυρίως στη διάχυση με εκλαϊκευμένο τρόπο, της γνώσης που παράγεται στο ΙΝΕ, σε ολόκληρο το συνδικαλιστικό κίνημα.
 • Στην επαφή, στη συνεργασία και στην ανταλλαγή εμπειριών των συνδικάτων της χώρας μας με τα συνδικάτα, τα Πανεπιστήμια, τα εργατικά κέντρα και τα Ινστιτούτα Εργασίας άλλων χωρών πάνω σε ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους.

Η Δομή του ΚΕΚ του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, αναπτύσσεται σε όλη την επικράτεια ακολουθώντας σχεδόν την ίδια περιφερειακή διοικητική οργάνωση του κράτους. Αποτελείται από μία (1) κεντρική δομή, ένδεκα (11) περιφερειακές, τρεις (3) κλαδικές.

Μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί τα παρακάτω Περιφερειακά και Κλαδικά Ινστιτούτα:

Κεντρική Δομή Και Περιφερειακά Παραρτήματα ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Διευθύνσεις και Τηλέφωνα

Κεντρική Δομή ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αττική
(Αθήνα)

Εμ. Μπενάκη 71α
Tηλέφωνο / Fax: 210 33.27.719-0, 33.27.758, 33.27.734-5 /
210 33.04.452

Περιφερειακό ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Αν. Μακεδονίας-Θράκης
(Ξάνθη)

Τέρμα 28ης Οκτωβρίου 18
1ο ΧΙΛ. ΞΑΝΘΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ
(Τηλ-Φαξ :25410-62.527 /
25410-62.527)

Περιφερειακό ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Κεν. Μακεδονίας
(Βέροια)

Σωτήρη Πέτρουλα 5
(Τηλ-Φαξ :23310-71.890 /
23310-24.424)

Περιφερειακό ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Δυτ. Μακεδονίας
(Κοζάνη)

Καμβουνίων 24
(Τηλ-Φαξ :24610-49.780 /
24610-49.786)

Περιφερειακό ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ Ηπείρου
(Πρέβεζα)

2ο ΧΙΛ. Πρέβεζας - Εθν. οδού Ηγουμενίτσας
(Τηλ-Φαξ: 26820-26.959 /
26820-26.969)

Περιφερειακό ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ Θεσσαλίας
(Λάρισα)

Τζαβέλα 4 & Εργατικής Πρωτομαγιάς
( Τηλ-Φαξ: 2410-537.489, 90 /
2410-537.447)

Περιφερειακό ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Στ. Ελλάδας
(Λαμία)

Ροζάκη Αγγέλη 59
(Τηλ-Φαξ 22310-51.777 /
22310-51.778)

Περιφερειακό ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Δυτ. Ελλάδα
(Πάτρα)

Κολοκοτρώνη 20
(Τηλ-Φαξ:2610-226.347, 624.755/2610-277.626)

Περιφερειακό ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ Πελοποννήσου
(Τρίπολη)

Σπάρτης 8 & Ευριπίδου
(Τηλ-Φαξ: 2710-226.146, 243.345/2710-226.146)

Περιφερειακό ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ Νότιου Αιγαίου
(Σύρος)

Ανδρέα Κάργα 62
(Τηλ-Φαξ: 22810-85.306 /
22810-81.692)

Περιφερειακό ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ Νότιου Αιγαίου
(Ρόδος)

Γ. Μαύρου 7
(Τηλ-Φαξ: 22410 - 70.406, 7, 8 / 22410 - 70.409)

Περιφερειακό ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ Κρήτης
(Ηράκλειο)

Εμμανουήλ Καστρινάκη 23
(Τηλ-Φαξ: 2810-343.616, 343.477 / 2810-343.614)

Κλαδικά Παραρτήματα

ΟΤΟΕ

Επικοινωνιών

Χημικών Πετρελαίου

Η Διοίκηση του ΚΕΚ του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ

Το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζουν η Γ.Σ.Ε.Ε και η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. :

 

 

Πρόεδρος
Γιάννης Παναγόπουλος
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Τάσος Αποστολόπουλος
Αντιπρόεδροι
Βασίλης Ξενάκης
Γιώργος Ποντικός
Δημήτρης Στρατούλης

Γρ. Οικονομικού                         Δ/νων Σύμβουλος                                               
Δημήτρης Μπαζίγος                  Φραντζέσκος Φατούρος

Μέλη
Ερμή Κασσε
Πέτρος Γρατσανης
Οδυσσέας Ντριβαλας
Νίκος Τσιούνης
Ζαχαρίας Τριγαζης

 Κώστας Βερυκάκης
Μιχάλης Κουρουτός
Κώστας Καπελλος
Σοφοκλής Κοντοπουλος
Κώστας Πουπάκης

Ανθρώπινο Δυναμικό του ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Στο ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, τόσο  στην κεντρική όσο και στις περιφερειακές δομές, το προσωπικό  διακρίνεται  σε διοικητικό και επιστημονικό. 

Το επιστημονικό προσωπικό του ΚΕΚ-ΙΝΕ /ΓΣΕΕ αποτελείται από στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων σχετικών με την δραστηριότητα του φορέα, τα οποία διαθέτουν υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, πολύχρονη επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία. Συγκεκριμένα, το επιστημονικό προσωπικό καλύπτει τις παρακάτω ειδικότητες: Οικονομολόγοι με διαφορετικές εξειδικεύσεις (αγορά εργασίας, περιφερειακή ανάπτυξη, στατιστική κλπ.),  Κοινωνικοί επιστήμονες με διαφορετικές εξειδικεύσεις (πολιτικοί επιστήμονες, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, περιφερειολόγοι κλπ.), Επιστήμονες θετικών ειδικοτήτων (φυσικοί, λογιστές, μαθηματικοί, μηχανολόγοι κλπ.).

Τα Επιστημονικά Στελέχη που διευθύνουν το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ είναι :

Επιστημονικός Διευθυντής
Ρομπόλης Σάββας

Διευθυντής ΚΕΚ
Παπαδόγαμβρος Βασίλης

Διευθυντής Κατάρτισης
Γούλας Χρήστος

Περιφερειακό Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Θεσσαλίας

Το Περιφερειακό Κ.Ε.Κ ΙΝ.Ε- Γ.Σ.Ε.Ε Θεσσαλίας ιδρύθηκε στη Λάρισα το Νοέμβριο 1994, με στόχο τη συμβολή του στην επιστημονικά τεκμηριωμένη παρέμβαση του συνδικαλιστικού κινήματος σε θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους και ανέργους της περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σκοπός του ήταν να παρέμβει ουσιαστικά στην αναπτυξιακή πορεία της περιφέρειας μας με αντικειμενικό σκοπό τη διαμόρφωση μιας νέας αντίληψης για την αξιοποίηση και απορρόφηση του ανθρώπινου δυναμικού, στοχεύοντας στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας της παρεχόμενων υπηρεσιών και στην υποστήριξη των ανέργων και εργαζομένων.

Στο πλαίσιο αυτό:

 • Υλοποίησε Προγράμματα κατάρτισης μέσω επιχειρησιακών προγραμμάτων, απευθυνόμενο σε ανέργους και εργαζόμενους των Νομών Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων με σκοπό και την καλλιέργεια νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, στοχεύοντας στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για ένταξη τους στην αγορά εργασίας.
 • Ανέλαβε την επιστημονική στήριξη του προγράμματος Ολοκληρωμένης Παρέμβασης στο Νομό Λάρισας
 • Εκπόνησε και συμμετείχε έρευνες που σχετίζονται με όλους τους τομείς τις οικονομίας
 • Συμμετείχε στις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες Now, Youthstart, Equal
 • Διοργάνωσε ή συμμετείχε σε δεκάδες ημερίδες, συνέδρια και εκδηλώσεις

Η Διοίκηση του Περιφερειακού ΙΝΕ ΓΣΕΕ Θεσσαλίας

Πρόεδρος
Γιώργος Καπράνας

Γρ. Οικονομικού
Κωνσταντίνος Μπούρχας

Αντιπρόεδροι
Πάρης Λιόλιος
Τάκης Γιαλαμάς

Μέλη

Κώστας Σοφός
Γιώργος Κίτσιος
Θανάσης Παπαδημόπουλος

Θωμάς Χαχάμης
Κωνσταντίνα Δήμα

Ανθρώπινο Δυναμικό του Περιφερειακού ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ Θεσσαλίας

Στο Περιφερειακό ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ Θεσσαλίας εργάζονται πέντε (5) μόνιμα στελέχη με συμβάσεις αορίστου χρόνου

Προφίλ Στελεχών Περιφερειακού ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Χρήστου Φανή

Επιστημονική Συνεργάτης του Περιφερειακού ΚΕΚ ΙΝ.Ε-ΓΣΕΕ Θεσσαλίας και Προϊσταμένη της περιφερειακής δομής. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών Πανεπιστημίου Nancy II Γαλλίας, τμήμα Ψυχολογίας και κάτοχος MBA στο Management. Eργάζεται στο Περιφερειακό ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Θεσσαλίας από το Νοέμβριο του 1996

Μπουλομπάση Μαριάνθη

Διοικητική Υπάλληλος του Περιφερειακού ΚΕΚ ΙΝ.Ε-ΓΣΕΕ Θεσσαλίας και Συντονιστής ενεργειών κατάρτισης της περιφερειακής δομής. Είναι πτυχιούχος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστήμιου και εργάζεται στο Περιφερειακό ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Θεσσαλίας από τον Οκτώβριο του 1997

Παπανδρέου Σπυριδούλα

Διοικητικός Υπάλληλος του Περιφερειακού ΚΕΚ ΙΝ.Ε-ΓΣΕΕ Θεσσαλίας. Απόφοιτη του τμήματος Γραμματέων Διεύθυνσης του 1ου ΙΕΚ Λάρισας και εργάζεται στο Περιφερειακό ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ από το Δεκέμβριο του 2001

Παναγούλης Κωνσταντίνος

Διοικητικός Υπάλληλος του Περιφερειακού ΚΕΚ ΙΝ.Ε-ΓΣΕΕ Θεσσαλίας. Πτυχιούχος του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc) στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Εργάζεται στο Περιφερειακό ΚΕΚ ΙΝ.Ε-ΓΣΕΕ από τον Μάρτιο του 2002

Γούλα Θεοδώρα

Διοικητική Υπάλληλος του Περιφερειακού ΚΕΚ ΙΝ.Ε-ΓΣΕΕ Θεσσαλίας. Πτυχιούχος του τμήματος Φυτικής Παραγωγής του ΤΕΙ Λάρισας και εργάζεται στο Περιφερειακό ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Θεσσαλίας από το Νοέμβριο του 2004